Tyrkia Leiligheter As

Skriv ned navn og telefonnummer så ringer vi deg.

Kjøpsprosessen

Ditt valg blir derfor å finne en megler som gir deg trygghet og den service du behøver, både i forbindelse med selve kjøpet, men også minst like viktig i årene etter du har kjøpt. Vi formidler denne service for deg. Tyrkialeiligheter AS ønsker å være det naturlige førstevalget når du vil selge eller kjøpe bolig. Vi er meget opptatt av å ha fornøyde kunder til enhver tid og vi vet at kunder er opptatt av tilgjengelighet, faglig kompetanse og god service.

Kostnader ved kjøp:

Det må betales et depositum til selger på ved kontraktsinngåelse. Dette depositumet deles i håndpenger på stedet og resten ved overføring fra bank i Norge. Depositum er 10% av kjøpesum. Restbeløpet betales som avtalt i kontrakten. Ved nye bygg, og bygg under oppføring varierer betalingsplanen i hvert enkelt tilfelle.

Du blir også belastet med gebyr til myndighetene for å registrere Tapu (skjøtet på eiendommen), for oversettelse på Tapu kontoret, for oversettelse hos Notarius Publicus og for selve registreringen. Tilkobling av vann og strøm, samt registrering av abonnementer i deres navn, samt dokumentavgifter til staten. Til sammen ca. 3500-5000 euro avhengig av boligtype. Flere av våre utbyggere har disse avgiftene inkludert i prisen Du vil få både bygningsteknisk og juridisk rådgivning i forbindelse med kjøpet.

Alle lovpålagte registreringer hos myndighetene, registrering av skjøte, opprettelse av bankkonto etc vil bli tatt hånd om. Eventuelle heftelser eller juridiske restriksjoner ved eiendommen vil bli kontrollert. Det brukes Tyrkisk Norsk eller engelskspråklig kontrakt.

Skjøte

Skjøtet som kalles Tapu, er en offisiell bekreftelse på at du er eier av eiendommen du har kjøpt. For utlendinger som ønsker å kjøpe en villa eller en leilighet i Tyrkia, er ventetiden for å få dokumentet i dag 6-8 uker. Vi ordner alle de nødvendige formalitetene som er forbundet med kjøpet.

Spesielle forhold

Det er mange aktører i det tyrkiske eiendomsmarkedet. På generelt grunnlag råder vi alle potensielle kunder til å sjekke nøye det selskap man evt handler med. Det er svært viktig at selskapet er registrert på riktig og lovlig måte i Tyrkia og at meglersertifikat, skattepapirer osv er i orden. Et kjøp i Tyrkia reguleres av tyrkisk lov og det er lite hjelp å få fra myndighetene i Tyrkia hvis man har handlet av et uregistrert selskap.

NY Tyrkisk lov:

Den nye loven vedrørende kjøp av eiendom for utlendinger og registrering av skjøte (Tapu) ble godkjent i januar 2006.

Kjøp og salg kan foregå som normalt, med følgende endringer:

Tyrkiske myndigheter ønsker å sette begrensninger på utlendingers oppkjøp av store landområder etc. Dette for å sikre at Tyrkia ikke selges bit for bit, og at store verdier havner på utlendingers hender, (f.eks. olje og gull forekomster etc) I tillegg ønsker man at det skal være like rettigheter for Tyrkias egen befolkning som for utlendinger til å kjøpe.

Man ønsker å effektivisere saksbehandlingen av søknad om skjøte.
Myndighetene ønsker seriøse aktører som har alle sine papirer i orden og som følger de lover og regler som gjelder i Tyrkia. Dette betyr at norske selskaper skal oppfylle de krav som tyrkiske myndigheter har satt til eiendomsmeglere, det er ikke nok å være eiendomsmegler i Norge.

Megleren man kjøper av må ha følgende papirer:

Eiendomsmeglersertifikat – for å være godkjent megler i Tyrkia må man ha tyrkisk meglersertifikat
Skattenummer/attest – alle firma har dette, uansett bransje. Dokumentet heter Vergi Levhasi
Medlemskap i handels- og industrikammeret
Åpningstillatelse fra kommunen – beskriver hvilken bransje man har lov til å drive med, for de som har tillatelse til å drive eiendomsmegling skal det stå emlak.
Alle firma skal ha faktura med firmalogo
For å drive eiendomsmegling i Tyrkia skal man i tillegg til ovennevnte papirer også ha følgende:
Kontor på min. 60 m2, dette kan IKKE være i en leilighet eller villa, dvs. lokalene skal være godkjente som kontor
Minst 1 bil tydelig merket med firmalogo
Minst 1 pc, fax , TV og DVD/Videospiller, fotoapparat, målebånd, lommelykt + noen andre småting
Alle kontrakter om eiendomskjøp i Tyrkia skal skrives på tyrkisk jord, man kan omgå dette ved at man utsteder en fullmakt til megleren hos Notarius Publicus, men da må du stole 100% på megleren som du gir din fullmakt til.

Skatt
Norge har skatteavtale med Tyrkia som i prinsippet betyr at du som kunde betaler skatt kun ett sted. Eiendomsskatten i Tyrkia er lav, varierer med boligens størrelse og beliggenhet.
fra kr. 250-1250 per år.
Fellesutgifter / sameieavgift
Avhengig av fasiliteter vil kostnad bli mellom kr. 200-800 per måne,forsikring av innbo koster vanligvis mellom kr.650-1750år

Strømutgifter avhenger av bruk, og betales hver måned. I Tyrkia betaler man ikke nettleie, kun forbruket.
Normalbruk utgjør kr.450-800 per måned
Vannutgifter avhenger av bruk, og betales hver måned.
Normalbruk utgjør kr. 50-90 per måned
Tv og internet: IP-TV koster 35 EURO for e måned, internet 80 til 220 lire for e måned
Arv
Arvereglene i Tyrkia er svært like de vi har i Norge, det er vanlig med arv i nedadgående linje. Det kreves ikke eget testamente og de tyrkiske myndigheter vil lete etter dine livsarvinger i ti år før de overtar boligen. Som arving tar man med en dødsattest til de tyrkiske myndighetene, for å få omregistrert eiendommen fra sine foreldre på seg selv. Kostnaden på dette er som for å få et tapu ved kjøp, dvs ca 4000,5000 euro.
Skattereglene i Tyrkia når det gjelder utleie vil bli skjerpet i 2009. Alle som tjener mer enn 2 400 lire, 1 250 euro pr år må betale skatt av leieinntektene. det er 10 % på leieinntektene,Vi hjelpe dere å Leier ut boligen deres etter avtale.
Dersom du er ønsker å kjøpe eller selge bolig vil vi gjerne at du tar kontakt med oss,vi er her for å hjelpe deg.